אפליקציות

MyBafi

myBafi זו אפליקציה ללקוחות סוכני הביטוח מעניקה ללקוח גישה למידע של התיק הביטוח שלו בסוכנות.

באפי פלוס

סימולטור הרכב של באפי אפליקציית הסימולטור מספקת למשתמשי באפי גישה

Top